درباره ما

 

درباره چیلیک

"یک پرتره در داخل دوربین ساخته نمی شود بلکه در دو طرف آن ساخته می شود."

ادوارد استایکن (Edward Steichen)

دغدغه اصلی چیلیک در همین جمله خلاصه شده است. ما می خواهیم یک ارتباط صحیح میان دو طرف دوربین بوجود آوریم. عکاسی تنها یک فعالیت هنری نیست، عکاسی یک تخصص فردی نیست، یک حرفه است یک حرفه ی هنری. عکاسی یک زبان بین المللی است که هر فرد با هر زبانی و هر ملیتی درک مشترکی از آن دارد. چیلیک ضمن حساسیت بر محتوا و نحوه آموزش صحیح مبانی تلاش می کند هنرجوی خود را آماده کند تا عکاسی را به عنوان حرفه خود بپذیرد و آن را به دغدغه اصلی زندگی حرفه ای خود تبدیل کند. ما تلاش می کنیم به هنرجویانمان بیاموزیم چگونه بعد از کسب فن از آن در زندگی شخصی و کاری خود استفاده کنند. قصد ما آموزش سناریوسازی برای ایجاد نیاز به توانایی و ارائه آن توسط خود هنرجو است. امیدواریم در این راه بتوانیم تاثیری هر چند کوچک در توسعه صنعت عکاسی در کشور داشته باشیم.

آموزشگاه عکاسی چیلیک