لیست دوره ها

تصویربرداری (فیلمبرداری)

تصویربرداری (فیلمبرداری)

زمان : روزهای زوج (14 الی 16)
ظرفیت : 8 نفر
شروع دوره : به زودی
تعداد جلسات : 8 جلسه
لایت روم

لایت روم

زمان : یکشنبه و سه شنبه (10 الی 12)
ظرفیت : 8 نفر
شروع دوره : به زودی
تعداد جلسات : 8 جلسه
عکاسی با موبایل

عکاسی با موبایل

زمان : یکشنبه و سه شنبه (10 الی 12)
ظرفیت : 8 نفر
شروع دوره : به زودی
تعداد جلسات : 6 جلسه
فتوشاپ برای عکاسان

فتوشاپ برای عکاسان

زمان : یکشنبه و سه شنبه (10 الی 12)
ظرفیت : 8 نفر
شروع دوره : 26 فروردین
تعداد جلسات : 16 جلسه
عکاسی صنعتی و تبلیغاتی

عکاسی صنعتی و تبلیغاتی

زمان : پنج شنبه ها (10 الی 13)
ظرفیت : 8 نفر
شروع دوره : به زودی
تعداد جلسات : 10 جلسه
عکاسی آتلیه و پرتره

عکاسی آتلیه و پرتره

زمان : روزهای فرد (15 الی 18)
ظرفیت : 8 نفر
شروع دوره : به زودی
تعداد جلسات : 12 جلسه
عکاسی دیجیتال

عکاسی دیجیتال

زمان : روزهای زوج (18 الی 20)
ظرفیت : 8 نفر
شروع دوره : 19 خرداد
تعداد جلسات : 20 جلسه