تصویری هشدار دهنده از خونریزی یک کلاهک یخی در دریا برنده مسابقه عکاسی شد!

تصویری هشدار دهنده از خونریزی یک کلاهک یخی در دریا برنده مسابقه عکاسی شد!-

تصویری هشدار دهنده از خونریزی یک کلاهک یخی در دریا برنده مسابقه عکاسی شد!

تصویری هشدار دهنده از خونریزی یک کلاهک یخی در دریا برنده مسابقه عکاسی شد!

برنده عکاسی طبیعت و منظره سال 2023

 نام عکاس : Thomas Vijayan

یک ترکیب پانوراما که یک کلاه یخی را در حال ذوب شدن در دریا نشان می دهد ، برنده مسابقه عکاس سال

 شد.Nature TTL 2023

 در مجمع الجزایر سوالبارد به تصویر کشید.Austfonna، از کانادا، کلاه یخی Thomas Vijayan

این تصویر متشکل از 36 عکس است. واقعیت تلخ این است که این تصویر تاثیر گرمایش جهانی را بر روی یخ خای دریا نشان می دهد، جایی که سرعت های هشدار دهنده ای در حال ذوب شدن است.

 

 

برنده مسابقه عکاسی پرتره های وحشی در مسابقه عکاسی طبیعت

  نام عکاس : Simon Biddie

 

برنده مسابقه عکاسی دسته دوربین تله در مسابقه عکاسی طبیعت

  نام عکاس : Fernando Constantino Martinez

 

نائب قهرمان در رده دنیای کوچک در مسابقه عکاسی طبیعت

 نام عکاس : Yicai Chang

 

ائب قهرمان در رده زیر آب در مسابقه عکاسی طبیعت

 نام عکاس : Andy Schmid

 

برنده جایزه عکاسی حیات وحش شهری در مسابقه عکاسی طبیعت

 نام عکاس : Florian Smit

 

مقام دوم در بخش حیات وحش شهری در مسابقه عکاسی طبیعت

 نام عکاس : Simone Baumeister

 

برنده عکاسی در رده جوانان در مسابقه عکاسی طبیعت

 نام عکاس : Lucy Monckton

 

نفر دوم در بخش آسمان شب در مسابقه عکاسی طبیعت

 نام عکاس : Josselin Cornou

 

برنده عکاسی آسمان شب در مسابقه عکاسی طبیعت

  نام عکاس : Bence Mate

 

نفر دوم در رشته عکسی رفتار حیوانات در مسابقه عکاسی طبیعت

 نام عکاس : Jane Hope 

 

 

برنده عکاسی رفتار حیوانات در مسابقه عکاسی طبیعت

 نام عکاس : Floria Ledoux

نویسنده رضا عباد

رضا  عباد

متولد 16 آذرماه 1363 مدیریت آموزشگاه عکاسی چیلیک مدرس رسمی سازمان فنی و حرفه ای کشور با بیش از 10 سال تجربه عکاسی و تدریس

ثبت نظر